KLUB UCZELNIANY AZS WSFIZ

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, który został zarejestrowany w 13 marca 1996 r w Zarządzie Głównym AZS. 22.02.2013 r. został wpisany do KRS pod numerem 0000452071

Do podstawowych zadań Klubu Uczelnianego AZS należą: popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji w środowisku akademickim, integracja młodzieży akademickiej poprzez działalność sportową, wyłonienie najlepszych sportowców studentów jako reprezentantów uczelni na akademickie mistrzostwa Podlasia, Polski bądź Europy w poszczególnych dyscyplinach. Innym ważnym celem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

ZARZĄD KU AZS WSFIZ

  • Prezes: Patrycja Karolina Baszeń
  • Vice prezes: Tadeusz Cimoszuk
  • sekretarz: Andrzej Ambrożej
  • Skarbnik : Marcin Ambrożej