Katarzyna Latek - Olaszek

Właścicielka firmy doradczo- coachingowej Latek Konsulting

doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego, certyfikowany coach ICC, ICF. Wykładowca na Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2009-2010 opiekun merytoryczny części coachingowej na Studiach podyplomowych Trenerstwo i Coaching w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Absolwentka International Education Society

London- Improving Management Skills, specjalizuje się w executive coachingu i w projektach doradczych dla średnich firm w zakresie Change management. Autorka naukowych i popularno-naukowych artykułów dot. coachingu, członek Zespołu ds. badań i publikacji przy Centrum Coachingu ALK. Społecznie współpracuje z organizacjami: Kwiat kobiecości i
Rak’n’Roll.