AKADEMIA COACHINGU

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

Kierunek studiów podyplomowych umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia sesji coachingowych dla osob indywidualnych oraz zespołów. Osoby prowadzące szkolenie są praktykami coachingu posiadającymi międzynarodowe akredytacje potwierdzające umiejętności coachingowe.
Ukończenie kierunku gwarantuje spełnienie przez Absolwentów kryterium przejścia przez profesjonalne szkolenie coachingowe, spełniajace standardy coacha INTERNATIONAL COACH FEDERATION.
Program studiów podyplomowych pozwala dogłębnie zrozumieć rolę coacha oraz specyfikę pracy coachingowej opartą na uniwersalnym ustrukturyzowaniu sesji oraz całego procesu coachingowego.

 • umiejętności doświadczonych, certyfikowanych coachów, które są przekazywane studentom „ krok po kroku“
 • spójny program warsztatowy gwarantujący zdobycie praktycznej wiedzy coachingowej
 • Uczciwe wyrażanie swoich próśb, opinii, postaw
 • Kadra zarządzająca
 • Menagerowie
 • Specjaliści HR
 • Konsultanci
 • Trenerzy wewnętrzni
 • Psychologowie
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój w organizacjach
 • Początkujący coachowie, którzy chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do wykonywania samodzielnej pracy
 • Zrozumienie istoty coachingu
 • Umiejętność prowadzenia sesji coachingowych w sposób zgodny z kryteriami kompetecyjnymi ICF
 • Zapoznanie się z narzędziami coachingowymi, dostosowanych do różnej tematyki oraz sposobów prowadzenia sesji coachingowych
 • Większa świadomość oraz wiedza w budowaniu relacji coachingowych przygotowanie do uruchomienia własnej praktyki coachingowej
 • Poznanie różnych rodzajów coachingu
 • Rozwój osobistych kompetencji związanych z pracą coacha
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój w organizacjach
 • Zapoznanie się z różnymi modelami sesji coachingowych w oparciu o standardy ICF
 • Zapoznanie się z zásadami etycznymi profesji- kodeks etyczny ICF
 • Przećwiczenie oraz utrwalenie metod, technik oraz narzędzi coachingowych
 • Indywidualne doświadczenie procesu coachingowego

Moduł I - Podstawowe założenia coachingu

Cele szkolenia:

   • Psychologia zmian
   • Definicje coachingu
   • Definicja coachingu wg ICF
   • Coaching a inne formy wsparcia
   • Profesjonalny coaching

Katarzyna latek- Olaszek / Karolina Cwalina

16 godzin – 2 dni

Modul II i III - ETAPY PRACY Z KLIENTEM COACHINGU

   • Kluczowe etapy sesji coachingowej
   • Nawiązanie relacji z klientem coachingu
   • Ustalenie zasad współpracy
   • Wyznaczanie celu
   • Wartości w coachingu
   • Budowanie świadomości
   • Określanie działań
   • Planowanie

Małgorzata Misztal i Łukasz Kuźma

32 godziny / 4dni

Moduł IV - Standardy pracy coacha

       • Etyka w coachingu- Kodeks Etyczny ICF
       • Kompetencje coacha wg ICF
       • Prawne aspekty pracy coacha

Katarzyna Latek Olaszek

16 godzin / 2 dni

Moduł V i VI - NARZĘDZIA W COACHINGU

       • Narzędzia wspierające określanie celu
       • Narzędzia pobudzające motywacje
       • Narzędzia wspierające wydobywanie wartości
       • Narzędzia do pracy z ograniczającymi przekonaniami
       • Narzędzia poszerzające świadomośći
       • Narzędzia pobudzające kreatywność

Karolina Cwalina

32 godziny / 4 dni

Moduł VII i VIII– Rodzaje coachingu

       • Coaching życiowy ( Life coaching)
       • Coaching biznesowy ( executive, leadership, business coaching)
       • Coaching kariery ( Rodzaje i formy coachingu- warsztaty)
       • Coaching grupowy oraz Team Coaching)
       • Coaching Relacji
       • Rozwój w pracy coacha

Małgorzata Misztal / Łukasz Kuźma / Katarzyna Latek Olaszek

32 godziny / 4dni

Egzamin praktyczny w postaci przeprowadzenia pokazowej sesji coachingowej oraz opracowanie własnego projektu coachingowego ( case study).
Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o akredytację coacha ICF na zasadach portfolio.

Studia Trwają 2 semestry:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sesjach dwudniowych

 • Dr Małgorzata Misztal PCC ICF
 • Karolina Cwalina – PCC ICF
 • Katarzyna Latek- Olaszek Coach ICC
 • Łukasz Kuźma PCC ICF

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
+ wymagane dokumenty